”Anna är en mycket inspirerande och engagerad coach i vårt säljarbete. Resultatet för oss är en ökad samsyn och ett tydligare fokus.”

Andreas Nordström, HR-chef