Anna Ulfsparre

Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborg Universitet
Professionell föreläsare sedan 1994.
Arbetat med försäljning sedan 1990
Grundutbildning i psykosyntes på HumaNova, 1 år
Licensierad föreläsare inom SPQ-Gold®/Säljhinder och SSPA® Säljstilar och i SPQ Gold®/FSA, Full Spectrum Advocacy, för ökad säljprospektering och kundbyggande.
Certifierad i Extended DISC-analys
Mobil 0708 -282021

“För mig är bra säljteknik när säljaren hittar lösningar som hjälper kunden i dess vardag. Det kan vara allt från att hitta den bästa tekniska lösningen till att skapa den trevligaste resan. Vi säljer i alla lägen, ofta mer än vad vi tror. För att lyckas behöver vi lyssna på vad vår motpart vill. Men vi behöver även använda vår egen kunskap för att hitta lösningar som motparten inte alltid känner till. För att lyckas behöver vi två stora öron och en liten mun.”

Dokumenterad resultatsförbättring

Våra nöjda kunder är våra bästa säljare. Prestera Utbildning har mer än tjugo års erfarenhet av tjänsteförsäljning, med långa och återkommande samarbeten där vi tillsammans skapar bestående resultatförbättringar. Läs gärna om våra kunders erfarenheter av oss här.

Lång och bred erfarenhet inom tjänsteförsäljning

Vi har en gedigen och dokumenterad erfarenhet där vi kontinuerligt har uppvisat ett skapande av resultat för våra kunder. Vi har tränat och utbildat mer än tusen personer inom försäljning och kundvård.

Hög anpassning efter kundens behov

Varje program börjar med en analys där vi fångar upp våra kunders behov, för att garantera bästa möjliga värde av vår insats. Våra kunder får ett strukturerat utbildningsprogram helt skapad efter deras behov.

Tränar den mentala styrkan

Vi vet att varje individ har en önskan och vilja att utvecklas i sitt arbete, men ibland tar det emot och ens säljarbete kan upplevas som omöjligt. I våra program arbetar vi aktivt med att ta fram varje medarbetares egna motivationsfaktorer och önskan att skapa resultat. Detta resulterar i motiverade och engagerade medarbetare, vilket i sin tur ger ett framgångsrikt säljarbete.