”Vi har fått väl fungerande verktyg för att sätta mål vid coaching och utvecklingssamtal. Stort tack Anna!”

”Sedan sommaren 2007 har Prestera Utbildning arbetat tillsammans med oss på Biovitrum för att utveckla vår säljkår. Målet har varit att arbeta igenom ett program för att bygga en starkare och mentalt mer motiverad säljkår.

Utbildningen har satt fokus på det livslånga lärandet och att vi alla har förbättringsområden i vårt sätt att agera, men också att med rätt verktyg är det möjligt att förändra sig själv och därigenom öka möjligheten att uppnå bättre resultat.

Vi har fått verktyg som vi använder för att sätta mål vid utvecklingssamtal och vid coachning samt vid rollfördelning i projekt.

Vi ser fram emot ett fortsatt givande och utvecklande samarbete, då vi ser vårt samarbete som ett långvarigt projekt att bygga vidare på.

Vill ni vid något tillfälle använda oss som referens vet Du att vi gärna ställer upp och delger andra vilken inspiration du är för oss.”

Helena Rudberg, Vice President Marketing and Sales