”Anna, vill tacka dig för ett möte som gav mig väldigt mycket. Känns som mina utmaningar har benats ner till 3 ynka punkter. Känns hanterbart och som en bra början. Tusen tack, för mig har du gjort en lärorik och betydande insats!”
Johan Engström, avdelningchef Sigma Civil

Benima-bolagen

Hej Anna!
Med detta brev vill jag tacka för de insatser som du och ditt företag Prestera har gjort för Benima bolagen. Benima bolagen ingår efter uppdelningen av Sigma koncernen som en affärsenhet i Teleca koncernen. Benimas verksamhet består av kvalificerade ingenjörstjänster inom industriell IT och automation, från idé till färdig anläggning.

Under det senaste året har vi arbetat med ett program, riktat till samtliga medarbetare, i syfte att öka försäljning och därmed resultatet inom våra bolag. Under denna tid har ca 400 medarbetare utbildats. Prestera har genom sina insatser skapat engagemang och fått konsulterna att inse att alla kan bidra till en ökad försäljning. Viktiga ingredienser har varit att:

  • Forma en gemensam syn för vad vi erbjuder marknaden med fokus på det värde våra tjänster ger våra kunder.
  • Träna konsulterna i att aktivt ta vara på möjligheten till merförsäljning till befintliga kunder.
  • Genom insikt om personers olika sätt att fungera kunna vända ”misslyckade situationer” till framgångar.
  • Få konsulterna att ta större eget ansvar för att hitta småuppdrag som jämnar ut beläggning mellan större projekt.

Under den tid vi genomfört detta program har vi ökat såväl vår beläggningsgrad och vårt resultat. Vinstmarginalen har under perioden ökats med i storleksordningen 8%. Vårt samarbete med Prestera har varit en del i arbetet med resultathöjande åtgärder och starkt bidragit till vår framgång. Det har också givit oss en plattform för att vidareutveckla säljbeteendet hos våra medarbetare.

Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Er.
Med vänlig hälsning
Benima AB

Tore Helgeson, Affärsenhetschef