Tack än en gång för en mycket givande utbildning!
Vi är mycket nöjda med resultatet efter våra utbildningsdagar med Er. Vi upplever att vi idag uppfattas som både mer konkreta och bättre på att ta fram NTK´s fördelar i våra säljpresentationer.

De företag som vi har besökt efter utbildningen har gett oss mycket positiv feedback på vårt sätt att genomföra våra säljbesök.

Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, är en av tre studentkårer vid Umeå universitet. NTK omfattar 4000 studenter som läser vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet. Kåren verkar för utveckling och förbättring av medlemmarnas utbildning och studiesituation samt bedriver verksamheter så som arbetsmarknadsdag, cafeterior och tidningar.

Målet med vår utbildning med Er var att gå igenom säljteknikens grunder och skapa en effektiv säljprocess. Dessutom ville vi bli bättre på att påverka och skapa engagemang som talare.

Varje år arrangerar NTK tillsammans med andra studentföreningar i Umeå Uniaden, Umeå universitets största arbetsmarknadsdag. Från och med 2007 driver NTK också en omfattande kampanj för att knyta till sig ett stort antal företag, både inom regionen och nationellt. I centrum för denna kampanj ligger vårat nya kårhus, Origo, som vi bygger bland annat för att skapa en mötesplats för studenter och näringsliv. I denna kampanj ser vi det som otroligt viktigt att man kan sälja in sina budskap till både företag och studenter.

Vårt samarbete med Er har varit mycket positivt och vi vill verkligen rekommendera Er som utbildningsföretag.

Pernilla Lindén, Kårordförande