”Tillsammans med Er har vi arbetat för att öka kunskapen och vikten av att marknadsföra oss såväl internt som externt. Alkoholmissbruk är ett växande samhällsproblem och vi ser ett ökan behov av att sprida kunskapen om vårt företag och våra behandlingsmetoder. Därför är det av stor betydelse att personalen ser vikten av att vara proaktiv i sina kundkontakter och att fokusera på kundens behov

I vårt gemensamma arbete har du fokuserat på vårt arbete och vår utveckling. Vi har blivit bättre på att sätta fokus på det som ger resultat , såväl för kunden som för oss själva. Genom din entusiasm och pedagogik har du , under programmets gång, lyckats engagera och aktivera samtliga deltagare att utvecklas som säljare.

Därför vill vi ge dig och Prestera Utbildning de varmaste rekommendationer och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete”

Jan Klingspor, Marknadschef