”Tillsammans med Prestera Utbildning har vi sedan hösten 2005 arbetat med att utveckla vårt säljarbete.

Målet med utbildningen har varit att både förändra och effektivisera vår säljprocess då vi ändrat säljstrategi från egen säljstyrka till distributör.

Utbildningen har omfattat följande moment
1. Vår attityd till försäljning
2. Säljteknikens grunder
3. Effektiv målstrategi med vårt säljarbete

Utbildningen har i första hand gett förståelse för hur man säljer rent allmänt men också mer specifikt via distributör genom ett aktivt arbete samt vilka barriärer som kan uppkomma. Även en analys av personliga säljhinder har gjorts vilket givit en bra feedback för personalen som nu bättre kan förutse egna handlingar i säljprocessen.

Utbildningen har även resulterat i en ökad teamkänsla och även vissa organisationsförändringar som bättre kan möte de behov som Jolife står inför.

Vi ser att vårt samarbete med Prestera Utbildning är en stark bidragande orsak till vår framgång.

Vi vill ge er de allra bästa rekommendationer och ser samtidigt fram emot att fortsätta med vårt samarbete.”

Erik von Schenk, VD