Hej Anna!

Tack för ett genom åren mycket givande och stimulerande samarbete.

Sen starten 2004 har FS Dynamics utvecklats till att bli Skandinaviens ledande leverantör inom fluid- och strukturdynamiska simuleringar och analyser. Vår verksamhet präglas av motiverade medarbetare med hög kompetens och industriell erfarenhet som bevisligen hjälper våra kunder att korta utvecklingstider och minska sina totala projektkostnader.

Erfarenheten av att jobba inom många olika branscher används
för att hitta rätt ambitionsnivå för varje nytt uppdrag. På så sätt kan vi garantera att uppfylla våra kunders behov och förväntningar och därmed skapa samarbeten som bygger på kontinuerligt lärande och långsiktiga relationer.

Sedan vi startade 2004 har vi tillsammans med Prestera Utbildning arbetat för att utveckla säljfunktionen inom företaget. Detta har omfattat både nykundsförsäljning och merförsäljning till befintliga kunder. Våra mål med samarbetet med Prestera Utbildning har varit följande:

  • Utvecklas som säljare vid nykundsförsäljning
  • Skapa en högre medvetenhet och lyhördhet hos våra konsulter när de arbetar med våra kunder

Sedan 2004 har vi växt organiskt från 4 till 160 medarbetare och vi finns i samtliga länder i Skandinavien. Under vårt samarbete med Prestera har vi ökat vår kundbas från 5 till omkring 300 återköpande kunder.

Vi ser att vårt samarbete med dig och Prestera Utbildning är en bidragande orsak till vår framgång. Våra konsulter är idag både lyhörda och medvetna om vikten av att inte bara fokusera på uppdraget utan även på kommunikationen med kunderna. Prestera Utbildning har varit en mycket bra investering.

Givetvis vill vi rekommendera er som utbildningsföretag och vi ser fram emot att fortsätta utvecklas som säljare tillsammans med Er.

Med vänlig hälsning
FS Dynamics

Ulf Mårtensson, VD