• ”Mycket givande och jag vill tro att de två jobbintervjuer (som sen
    resulterade i ett sommarjobb) jag fick är delvis tack vare kursen.”
  • ”Den tidseffektivaste kompetensutvecklingen jag deltagit i. Mycket
    nyttigt!”
  • ”Borde vara en obligatorisk kurs”
  • ”Jag hade aldrig trott att sälj kunde bli så intressant”

Citat från studenter på EHL

Karriärcenter vid Ekonomihögskolan har under flera år anlitat Prestera Utbildning och Anna Ulfsparre för att hålla i säljkurser för våra studenter. Anledningen till att vi inledde samarbetet var för att vi på Karriärcenter uppfattade ett behov bland studenterna att bli bättre i säljteknik, då detta inte är något som direkt ingår i deras akademiska utbildning, men något som arbetsgivare förväntar sig att våra studenter behärskar.

Kursen i säljteknik har varit mycket uppskattad bland de deltagande studenterna och den har fått genomgående höga betyg i utvärderingarna.

Anna Ulfsparre är mycket proffsig att arbeta med och hon levererar alltid hög kvalitet. Jag är mycket nöjd med vårt samarbete med Prestera Utbildning och Anna Ulfsparre och kan varmt rekommendera hennes tjänster.

Anna Månsson
Arbetslivskoordinator, Karriärcenter