Ta vara på drivkraften

Våra program utvecklar säljresultaten genom hela organisationen – vi vet att vi  gör skillnad.

Vi tror på den inneboende kraften hos varje individ.

Vår övertygelse är att alla medarbetare aktivt kan påverka försäljningsresultatet.

VÅR VÄRDEGRUND

Långsiktighet – Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder.

Fokus på resultat – Utan försäljning överlever inget företag.

Kunden kommer först – Våra kunders resultat är vårt fokus.

Hög moral och etik – En äkta respekt för våra kunders behov och önskningar.

Partnerskap – Vi skapar resultat tillsammans med våra kunder.

SAMARBETEN
För att leverera en aktuell säljträning, anpassad till verkligheten, är det viktigt att själv vidareutvecklas och hela tiden ha ett öra mot marknaden. I vårt samarbete med IHM och med Vi o Vänner ser vi en möjlighet att få ny inspiration och mycket väl fungerande samtalspartners. Läs gärna mer om våra samarbeten här.
VARFÖR SÄLJTRÄNA?

Försäljning påminner och jämförs ofta med tävling. Det är i stunden som resultat skapas och vi mäts på de resultat vi skapar här och nu.

Det finns däremot en fundamental skillnad mellan sälj och tävling; idrottare tränar mer än de tävlar. Vi som säljer gör ofta precis tvärtom, vi tränar alldeles för sällan.

Att sälja handlar, bland annat, om att på ett strukturerat sätt hitta behov och presentera lösningar för en presumtiv kund. Lyckas vi inte med detta så slösar vi både på vår egen och vår kunds tid. Därför är det viktigt att träna säljteknik, både för vår egen del men framför allt för våra kunders skull!

Referenser

Nöjda kunder är ofta våra bästa säljare!
Läs nedan vad kunder har att säga om tidigare samarbeten med Prestera.
Fler referenser
NÖJDA FÖRETAG
Utbildade säljare
ÅR I BRANSCHEN