Ta vara på drivkraften

Våra program utvecklar säljresultaten genom hela organisationen – vi vet att vi  gör skillnad.

Vi tror på den inneboende kraften hos varje individ.

Vår övertygelse är att alla medarbetare aktivt kan påverka försäljningsresultatet.

VÅR VÄRDEGRUND
Långsiktighet – Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder.
Fokus på resultat – Utan försäljning överlever inget företag
Kunden kommer först – Våra kunders resultat är vårt fokus
Hög moral och etik – En äkta respekt för våra kunders behov och önskningar.
Partnerskap – VI skapar resultat tillsammans med våra kunder
SAMARBETEN
För att leverera en aktuell säljträning, anpassad till verkligheten, är det viktigt att själv vidareutvecklas och hela tiden ha ett öra mot marknaden. I vårt samarbete med IHM, Ekonomihögskolan i Lund och med Vi o Vänner ser vi en möjlighet att få ny inspiration och även mycket väl fungerande samtalspartners. Läs gärna mer om våra samarbeten. Läs mer!
VARFÖR SÄLJTRÄNA?
Försäljning påminner och jämförs ofta med tävling. Det är i stunden som resultat skapas. Vi mäts på de resultat vi skapar just nu.
Det finns däremot en fundamental skillnad: idrottare tränar mer än de tävlar. Vi som säljer gör ofta precis tvärtom, vi tränar alldeles för sällan.
Att sälja handlar, bland annat, om att på ett strukturerat sätt hitta behov och presentera lösningar för en presumtiv kund. Lyckas vi inte med detta så slösar vi både på vår egen och vår kunds tid. Så träna säljteknik, både för vår egen del men framför allt för våra kunders skull!
Vi är alla säljare

Referenser

Nöjda kunder är ofta våra bästa säljare! Läs nedan vad de har att säga:
Läs mer
NÖJDA FÖRETAG
Utbildade säljare
ÅR I BRANSCHEN