Ta vara på drivkraften

Kundanpassad säljutbildning och säljträning

Prestera Utbildning erbjuder kundanpassad säljutbildning och säljträning för företag. Vi arbetar med att förbättra lönsamheten och sätter fokus på det som generar resultat hos våra kunder. På så sätt utvecklas säljresultaten inom hela organisationen genom våra program.

Prestera Utbildning har mer än tjugo års erfarenhet av tjänsteförsäljning. Vi har en gedigen och dokumenterad erfarenhet där vi visat att vi skapat resultat för våra kunder.

Under årens lopp har vi tränat och utbildat mer än tusen personer inom försäljning och kundvård

Vi tror på den inneboende drivkraften hos varje individ och vårt koncept bygger på att alla medarbetare, oavsett position i företaget, själva aktivt kan påverka försäljningsresultatet.

Tillsammans med VD och säljledning skapar vi program för att nå ett förbättrat försäljningsresultat med utgångspunkt från våra kunders behov. Våra program anpassas från VD till den enskilde medarbetarens där vi tillsammans arbetar mot ett väl definierat mål.

Vi finns i Skåne med Lund och Malmö som utgångspunkt. Våra kunder finns också i Göteborg och Stockholm och vi arbetar både med Sverige och Norden som arbetsfält