Kontakthinder

Säljstilar

Kontakthinder är rädslor!

Kontakthinder är olika typer av rädslor som hämmar medarbetare att ta kontakt med både befintliga och potentiella kunder i säljsyfte.

När medarbetare med säljansvar, undviker att kontakta kunder medför det uteblivna affärer som kostar företagen stora pengar.

Har du kontakthinder?

 • Undviker att kontakta vänner och släkt för att få tips om nya kunder?
 • Håller fast vid gamla kunder och lägger mycket tid på att vårda relationer?
 • Vågar inte be om avslut eftersom man är rädd att verka påträngande?
 • Skyller på dålig marknad och dålig marknadsföring?
 • Drar dig för att tala inför grupp?
 • Lyser referenser från befintliga kunder med sin frånvaro?
 • Förbereda dig hela tiden utan att komma till skott?
 • Hellre mail än telefon?
 • Utgår från att det inte ska fungera?
 • Överdrivet på din vakt mot osannolika problem?
 • Föredrar vilken titel som helst, bara inte säljare?
 • Svårt att nå dina uppsatta mål?
 • Bokar hellre nytt besök än ber om en affär?

För att lyckas arbeta bort sina säljhinder behöver vi arbeta med flera steg. Så fungerar det:

 1. Acceptera att jag lider av säljhinder
 2. Diagnostisera säljhindret, vilken typ av säljhinder har jag?
 3. Stämma av säljhindertypen med motåtgärderna. Vilka fungerar och vilka fungerar inte?
 4. Skapa en plan hur jag kontinuerligt ska arbeta för att minska mängden säljhinder
 5. Följa upp säljarbetet, vilket resultat har det blivit? Har jag ändrat mitt sätt att arbeta? Upplever jag säljhindret mindre hotfullt?

Vill du veta mer?

Prestera Utbildning har licens för att genomföra testet SPQ*GOLD/FSA® och utbildning inom The Fear-Free Prospecting & Self-Promotion Wokshop®.

Prestera Utbildning´s metoder bygger på vetenskaplig forskning som har bedrivits sedan 70-talet. I grund och botten handlar vårt erbjudande om att få säljare att övervinna ”rädslan för att marknadsföra sig själv” (the fear of self-promotion).

Kontakta oss så berättar vi mer!

Våga göra annorlunda

Kursbeskrivning:
Vad som händer i mötet mellan kund och säljare? Varför gillar vi viss typ av säljstil och inte en annan? Det finns sex distinkt olika sätt att sälja och lika många köpstilar. Vikten att möta kundens primära köpstil med motsvarande säljstil kan aldrig underskattas. Säljstilstesten ger pålitliga resultat uppbackade av en lång forskningstradition med gott anseende. Med andra ord du kommer fatta mer kostnadseffektiva beslut.

Säljstilstestet är den enda bedömningen som är speciellt designad för att se på vanemässiga delar i en säljpresentation.
För att mäta individens säljstilar används ett frågeformulär med 185 frågor som besvaras individuellt på internet.
Säljstilstesten skapar de resultat du behöver och kan använda genast. Säljstilstestens resultat visar vad säljare gör när de genomför verkliga säljsamtal.

Målgrupp: Alla med uppgift att sälja, heltid eller deltid
Antal dagar: 1 dag
Plats: Valfri ort

Kontakta oss för prisförslag!