Kontakthinder

Säljstilar

Kontakthinder är olika typer av rädslor som hämmar medarbetare att ta kontakt med både befintliga och potentiella kunder i säljsyfte.

När medarbetare med säljansvar, undviker att kontakta kunder medför det uteblivna affärer som kostar företagen stora pengar.

Har du kontakthinder?

 • Undviker du att kontakta vänner och släkt för att få tips om nya kunder?
 • Håller du fast vid gamla kunder och lägger mycket tid på att vårda relationer?
 • Vågar du inte be om avslut eftersom man är rädd att verka påträngande?
 • Skyller du på dålig marknad och dålig marknadsföring?
 • Drar du dig för att tala inför grupp?
 • Lyser referenser från befintliga kunder med sin frånvaro?
 • Förbereder du dig hela tiden utan att komma till skott?
 • Tar du det hellre på mail än telefon?
 • Utgår du från att det inte ska fungera?
 • Är du överdrivet på din vakt mot osannolika problem?
 • Föredrar du vilken titel som helst, bara inte säljare?
 • Har du svårt att nå dina uppsatta mål?
 • Bokar du hellre nytt besök än ber om en affär?

För att lyckas arbeta bort sina säljhinder behöver vi arbeta med flera steg;

 1. Acceptera att jag lider av säljhinder
 2. Diagnostisera säljhindret, vilken typ av säljhinder har jag?
 3. Stämma av säljhindertypen med motåtgärderna. Vilka fungerar och vilka fungerar inte?
 4. Skapa en plan hur jag kontinuerligt ska arbeta för att minska mängden säljhinder
 5. Följa upp säljarbetet, vilket resultat har det blivit? Har jag ändrat mitt sätt att arbeta? Upplever jag säljhindret mindre hotfullt?

Vill du veta mer?

Prestera Utbildning har licens för att genomföra testet SPQ*GOLD/FSA® och utbildning inom The Fear-Free Prospecting & Self-Promotion Workshop®.

Prestera Utbildning´s metoder bygger på vetenskaplig forskning som har bedrivits sedan 70-talet. I grund och botten handlar vårt erbjudande om att få säljare att övervinna ”rädslan för att marknadsföra sig själv” (the fear of self-promotion).

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vad händer i mötet mellan kund och säljare?
Varför gillar vi viss typ av säljstil och inte en annan?

Det finns sex distinkt olika sätt att sälja och lika många köpstilar. Vikten att möta kundens primära köpstil med motsvarande säljstil kan aldrig underskattas. Säljstilstesten ger pålitliga resultat uppbackade av en lång forskningstradition med gott anseende. Med andra ord du kommer fatta mer kostnadseffektiva beslut.

Säljstilstestet är den enda bedömningen som är speciellt designad för att se på vanemässiga delar i en säljpresentation. För att mäta individens säljstilar används ett frågeformulär med 185 frågor som besvaras individuellt på internet.

 • Säljstilstesten skapar de resultat du behöver och kan använda genast
 • Säljstilstestens resultat visar vad säljare gör när de genomför verkliga säljsamtal

Målgrupp: Alla med uppgift att sälja, heltid eller deltid

Kontakta oss för prisförslag!