Säljteknik för tekniska konsulter

Vi kan aldrig tro att vår marknadsföring är något som sköter sig själv. Kunskap har inget värde om den inte synliggörs och tillgodoser behov som kunden är beredd att betala för. Därför måste vi göra oss synliga på marknaden och visa kunden nyttan av vår kompetens.

Målet med kursen är att göra tekniska konsulter, som är ute på uppdrag, medvetna om sin egen roll i försäljningsarbetet. Upplägget är baserat på tre delar.

 1. Införsäljningen, vilken hjälp behöver säljaren av konsulten för att kunna göra avslut?
 2. Leverans, hur uppfyller vi kundens förväntningar?
 3. Merförsäljning, på vilket sätt kan konsulten bidra till att vi får fler uppdrag?

Vi kommer att gå igenom följande:

 • Säljteknikens grunder och skapa en effektiv säljprocess mot både nya och gamla kunder
 • Skapa personliga säljtekniska verktyg som gör att det blir enklare att hitta kundbehov, tackla invändningar samt göra avslut hos kund

Frågor vi kommer att ta upp är t.ex.:

 • Hur hittar vi kundens totala behov?
 • Hur presenterar vi komplicerade och tekniskt utmanande lösningar?
 • Hur gör vi avslut?

Programupplägg:

 1. Införsäljning
  • Behovsanalys och kundnytta, att hitta kundens behov
  • Konsultföretagets konkurrensmedel, vilka är våra konkurrensfördelar?
  • Invändningsteknik, genomgång av svåra invändningar
  • Konkret överenskommelse

 2. Leverans
  • Vad förväntar sig min arbetsgivare?
  • Vad förväntar sig kunden?
  • Vilken är min roll?
  • Konsultintervju: Chefens roll/konsultens roll/kundens roll
  • Hur framhäver jag mig via CV? (workshop)
  • Internt agerande

 3. Merförsäljning
  • På vilket sätt kan jag som konsult bidra till merförsäljningen i företaget (workshop)?
  • Hur hittar jag nya affärer hos kund?
  • Förlängning; kan jag sälja under ett uppdrag? Hur skapar jag förlängning av uppdrag?