Säljteknik

Säljhinder

Säljstilar

Målstyrning

Vi går igenom säljteknikens grunder och skapar en personlig och effektiv säljteknik som riktar sig mot både nya och gamla kunder. Målet är för säljaren att våga ta nya tag i sin säljstil och nå ökade resultat.

Målgrupp: Medarbetare med sälj- och kundansvar
Antal dagar: 1-2 heldagar
Plats: Valfri ort
Kontakta oss för prisförslag!

Programupplägg:

 1. Konkurrens
  • Marknaden
  • Konkurrensmedel

 2. Personlig effektivitet
  • Kundämnessegmentering
  • Adoptionsprocessen
  • Att planera och boka besök

 3. Säljteknik
  • Presentation hos kund
  • Kundnytta

 4. Argumentationsteknik
  • Invändningsteknik
  • Prisfrågor
  • Avslutsteknik

Mentala säljhinder är vanligt förekommande hos nästan alla, och kan skapa onödiga begränsningar där potentialen hos en person inte blir realiserad. Genom att bli medveten om våra mentala säljhinder så kan vi utvecklas som säljare och skapa bättre säljresultat.

Målgrupp: Alla med uppgift att sälja, heltid eller deltid
Antal dagar: 1,5 dags teori och därefter personlig uppföljning av genomförd analys (ca 1,5 h per deltagare)
Innan utbildningen görs en personlig analys av deltagarnas mentala säljhinder.
Antal deltagare: Max 20 personer/tillfälle
Plats: Valfri ort
Kontakta oss för prisförslag!

Programupplägg:

 1. Personlig säljanalys (görs individuellt innan kursstart)

 2. Mental träning
  • Varför vissa säljare är mer framgångsrika än andra
  • Egen motivation och egna mål

 3. Skenhinder
  • Vad är ett skenhinder
  • Skillnad mellan skenhinder och säljhinder
  • Hur hanterar vi skenhinder?

 4. Mentala säljhinder
  • Vilka olika säljhinder finns identifierade
  • Hur säljhinder begränsar oss
  • Vad kostar säljhinder
  • Att identifiera säljhinder

 5. Genomgång av personlig säljprofil
  • Motåtgärder mot säljhinder
  • Att aktivt bearbeta och eliminera säljhinder

Vad händer i mötet mellan kund och säljare? Varför gillar vi viss typ av säljstil och inte en annan? Det finns sex distinkt olika sätt att sälja och lika många köpstilar. Vikten att möta kundens primära köpstil med motsvarande säljstil kan aldrig underskattas. Säljstilstesten ger pålitliga resultat uppbackade av en lång forskningstradition med gott anseende. Med andra ord du kommer fatta mer kostnadseffektiva beslut.

Säljstilstestet är den enda bedömningen som är speciellt designad för att se på vanemässiga delar i en säljpresentation. För att mäta individens säljstilar används ett frågeformulär med 185 frågor som besvaras individuellt på internet. Säljstilstesten skapar de resultat du behöver och kan använda genast. Säljstilstestens resultat visar vad säljare gör när de genomför verkliga säljsamtal.

Kopplat till säljstilstestet går vi igenom gruppens olika säljstilar, och hur man tillsammans kan generera förbättrat säljresultat genom medvetenhet om respektive styrkor och utmaningar. Individuell coachning erbjuds också.

Målgrupp: Alla med uppgift att sälja, heltid eller deltid
Antal dagar: 1 dag
Plats: Valfri ort
Kontakta oss för prisförslag!

Fokusering på målstyrning, planering och effektivitet för att skapa en lönsammare försäljning.

Målgrupp: Chefer och övriga medarbetare med kund- och budgetansvar
Antal dagar: 1/2 – 1 heldag
Antal deltagare: Max 10 personer
Plats: Valfri ort som ni väljer
Kontakta oss för prisförslag!

Programupplägg:

 1. Nuläge
  • Var står vi idag?
  • Vilka projekt arbetar vi med för ögonblicket?

 2. Vision
  • Vart strävar vi, vart vill vi nå?

 3. Mål
  • Varför behövs SMARTa mål?
  • Vilka arbetsinsatser krävs för att nå målen?

 4. Detaljplan
  • Lägga detaljerad road map framåt för hur målen ska nås
  • Vem, vad, hur och när ska det göras?

 5. Samordning och uppföljning
  • Hur vet vi att vi lyckats?