Säljledning

Målet är att coacha VD och övriga chefer i att leda, planera och följa upp sin egen säljkår för att optimera och ta kommando över säljresultatet.

Målgrupp: VD och övriga chefer med säljansvar
Antal dagar: 2-4 heldagar
Plats: Valfri ort
Kontakta oss för prisförslag!

Programförslag:

 1. Marknads- och säljfunktioner
  • Marknaden
  • Konkurrensmedel
  • Hur dimensionerar vi vår säljkår till dagens marknadsvillkor?

 2. Säljledarens uppgift
  • Övergripande ansvarsområden
  • Stärka den egna ledningsförmågan
  • Vilka analysverktyg arbetar vi med idag?
  • Verktyg prövas och utvärderas i det egna företaget

 3. Målstyrning
  • Skapa förutsättningar för att lösa kritiska nyckelfrågor
  • Skapa anpassade analysverktyg för en slimmad försäljning, anpassad efter dagens marknadsvillkor

 4. Träning av säljare
  • Grundträning
  • Kontinuerlig träning
  • Underlag för sambesök

 5. Mänskliga relationer
  • Hur motiverar vi säljkåren?