Säljteknik

DISC-modellen

Vi är alla säljare

Ett företags framgång bygger på dess anställda och de resultat de presterar. Gör alla på företaget medvetna om hur de kan påverka och öka merförsäljningen till både nya och befintliga kunder.

Den egna attityden till det arbete vi utför är avgörande för den kvalitet vi erhåller.

Målet är att göra samtliga medvetna om hur de själva kan påverka leverans och vinst i vårt företag genom att agera och tänka rätt.
Vi arbetar med attityd till försäljning, vad konkurrens innebär samt går igenom säljteknik, hantering av invändningar och avslut.

Målgrupp: Samtliga medarbetare med kundkontakt
Antal dagar: 1/2 – 1 heldag
Antal deltagare: Max 20 personer
Plats: Där ni väljer att vara
Kontakta oss för prisförslag!

Programupplägg:

 1. Konkurrens
  • Vad innebär dagens konkurrens?

 2. Vinstbegreppet
  • Vad är vinst och varför är den så viktig?

 3. Att vara unik
  • Vilka är våra konkurrensmedel?
  • Vad gör oss unika i kundens ögon?

 4. Kundnytta
  • Varför handlar kunden av oss?
  • Vad är kundens värde av vår lösning?

 5. Attityder och värderingar
  • Egna tankar kring sälj
  • Vad är min uppgift?

 6. Säljteknik
  • Våga ställa rätt frågor till kunden
  • Identifiera behov

 7. Intern samverkan
  • Att arbeta i lag
  • Stakeholder management

 8. Mänskligt beteende
  • Varför agerar vi som vi gör?

Vilken färg är du?

Under konferensen går vi närmare in i forskningen kring DISC-profiler.

DISC är en teori om mänskligt beteende som hjälper individer att bli mer framgångsrika genom en tydlig ram för att fatta medvetna beslut om hur vi kan anpassa vårt beteende till andras.

DISC Modellen bygger på William Moulton Marstons forskning från år 1928. Marston utvecklade och skapade DISC analysen som kan användas för att hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra människor.
Kraften i DISC analysen är att det är enkel att förstå och använda eftersom den identifierar endast fyra beteendestilar (D, I, S, C) som kopplas till fyra DISC färger.

Målgrupp: Samtliga medarbetare
Antal dagar: 1 heldag. Kan följas upp med coaching och uppföljande dag
Antal deltagare: Max 20 personer
Plats: Där ni väljer att vara
Kontakta oss för prisförslag!

Fördelar med att arbeta med DISC analys
 1. Engagerade medarbetare
  • Förstår vi vad som motiverar olika människor är det lättare att behålla vår personal
  • Kan vi matcha arbetsuppgifterna till rätt person får vi nöjda, produktiva och kreativa medarbetare.

 2. Ledarskapet
  • När vi förstår hur olika personer fungerar blir det lättare att inspirera, motivera och uppmuntra våra medarbetare

 3. Skapa fler affärer
  • Förstår vi våra kunders beteende blir det lättare att tillgodose deras behov och önskemål

 4. Förbättra kommunikationen och ge konstruktiv feedback.
  • När vi förstår olika beteendestilar kan vi enklare möta varandra i vår respektive beteendestilar.
  • Lär dig att anpassa ditt budskap till mottagaren

 5. Konflikthantering
  • Förstår vi avsikten bakom olika beteenden minskar risken för konflikter och motsättningar väsentligt

 6. Produktiva team
  • DISC gör det möjligt att förstå både det egna och andras beteenden