Säljteknik

DISC-modellen

Ett företags framgång bygger på dess anställda och de resultat de presterar. Gör alla på företaget medvetna om hur de kan påverka och öka merförsäljningen till både nya och befintliga kunder.

Målgrupp: Samtliga medarbetare med kundkontakt
Antal dagar: 1/2 – 1 heldag
Antal deltagare: Max 20 personer
Plats: Där ni väljer att vara
Kontakta oss för prisförslag!

Programupplägg:

 1. Konkurrens
  • Vad innebär dagens konkurrens?

 2. Vinstbegreppet
  • Vad är vinst och varför är den så viktig?

 3. Att vara unik
  • Vilka är våra konkurrensmedel?
  • Vad gör oss unika i kundens ögon?

 4. Kundnytta
  • Varför handlar kunden av oss?
  • Vad är kundens värde av vår lösning?

 5. Attityder och värderingar
  • Egna tankar kring sälj
  • Vad är min uppgift?

 6. Säljteknik
  • Våga ställa rätt frågor till kunden
  • Identifiera behov

 7. Intern samverkan
  • Att arbeta i lag
  • Stakeholder management

 8. Mänskligt beteende
  • Varför agerar vi som vi gör?

LÄGG TEXT HÄR