Kundvård & Merförsäljning

Våga göra alla till säljare

Gör alla på företaget medvetna om hur de kan påverka och öka merförsäljningen till både nya och befintliga kunder.

Målgrupp: Samtliga medarbetare med kundkontakt
Antal dagar: 1/2 – 1 heldag
Antal deltagare: Max 20 personer
Plats: Där ni väljer att vara

Kontakta oss för prisförslag!

Programupplägg:
Konkurrens
– Vad innebär dagens konkurrens
Vinstbegreppet
– Vad är vinst och varför är den så viktig
Att vara unik
– Vilka är våra konkurrensmedel
Kundnytta
– Varför handlar kunden av oss
Attityder och värderingar
– Egna tankar kring sälj
– Vad är min uppgift
Säljteknik
– Att våga fråga
Intern samverkan
– Att arbeta i lag
Mänskligt beteende
– Varför agerar vi som vi gör?