Vårt samarbete med IHM

Hösten 2018 inledde vi ett samarbete med IHM Business School där vi undervisar i Försäljning 1 och 2 inom utbildningen B2B IT-solutions.

Att utbilda blivande säljare och ekonomer på universitet och yrkeshögskolor är viktigt för att hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen inom försäljning.

Det är dessutom väsentligt för studenterna att personer med dagsfärsk kunskap inom området ansvarar för utbildningen.

Vi ser stora möjligheter med vår roll som spindel i nätet mellan högskolor och näringsliv.
I våra utbildningar och workshops kombinerar vi våra erfarenheter från två miljöer och erbjuder en verklighetsförankrad säljutbildning med stark koppling till forskning inom området.

Vi är oerhört glada över vårt samarbete och ser fram emot en nytt spännande år tillsammans med IHM