Varför Prestera Utbildning

Vi har lång och bred erfarenhet av tjänsteförsäljning
I över 20 år har Prestera Utbildning utbildat och tränat företag i försäljning och kundvård. Detta ger våra kunder möjlighet att ta del av vår breda kompetens i att genomföra program för ökad försäljning.

Vi anpassar oss efter våra kunders behov

Varje program börjar med en analys där vi fångar upp våra kunders behov, för att garantera bästa möjliga värde av Prestera Utbildnings insats. Våra kunder får ett strukturerat utbildningsprogram helt skapad efter deras behov. Tid och plats för utbildningarna anpassas efter våra kunders önskemål.

Vi tar vara på den egna drivkraften hos varje medarbetare

Vi vet att varje individ har en önskan och vilja att utvecklas i sitt arbete. I våra program arbetar vi aktivt med att ta fram varje medarbetares egna motivationsfaktorer och önskan att skapa resultat.
Detta ger motiverade och engagerade medarbetare, vilket i sin tur ger ett framgångsrikt säljarbete.

Vi sätter våra kunders försäljning i fokus

Vårt syfte är att förbättra lönsamheten hos våra kunder genom att fokusera mer på försäljningen. Våra program har som målsättning att skapa tydliga och strukturerade mål för företagets försäljning.

Vi har dokumenterad resultatförbättring från våra program

Våra nöjda kunder är våra bästa säljare. Vi har långa och återkommande samarbeten med våra kunder där vi tillsammans skapat bestående resultatförbättringar. Läs gärna om våra kunders erfarenheter av oss i referensbreven.