Våra program

Prestera Utbildning sätter fokus på att förbättra säljresultatet och lönsamheten hos våra kunder.
Kursinnehåll, tid och plats för utbildningen anpassas efter varje kunds specifika behov.

Våra program har som målsättning att:
– Skapa tydliga mål på företagets försäljning med fokus på kundnyttan
– Coacha och utbilda såväl säljare som övriga medarbetare i säljteknik
– Aktivt träna deltagarna i att fokusera på lönsamheten i företaget
– Skapa individuellt fungerande säljverktyg
– Arbeta med konkreta problem och lösningar från deltagarnas vardag

Program för chefer
Säljledning

Program för säljare
Säljteknik
Säljhinder
Målstyrning
Säljstilar

Program för all personal
Kundvård