Säljstilar

Kursbeskrivning:
George Dudley och Shannon Goodson, forskarna bakom Call Reluctance®, har tittat närmare på vad som händer i mötet mellan kund och säljare. De upptäckte att det fanns sex distinkt olika sätt att sälja, säljstilar, och att inköpare har motsvarande sex olika köpstilar. Ingen av säljstilarna är bättre än någon annan och alla är effektiva i rätt sammanhang. Det är viktigt att kunna möta kundens primära köpstil med motsvarande säljstil. Fördelen av att använda sig av säljstilstesten är pålitliga resultat uppbackade av en lång forskningstradition med gott anseende. Med andra ord du kommer fatta mer kostnadseffektiva beslut.

Säljstilstesten är den enda bedömningen som är speciellt designad för att se på vanemässiga delar i en säljpresentation. För att mäta individens säljstilar används ett frågeformulär med 185 frågor som besvaras individuellt på internet.
Säljstilstesten skapar de resultat du behöver och kan använda genast. Säljstilstestens resultat visar vad säljare gör när de genomför verkliga säljsamtal.

Målgrupp: Alla med uppgift att sälja, heltid eller deltid
Antal dagar: 1 dag
Plats: Malmö, Stockholm, Göteborg eller annan valfri ort