Säljstilar

Kursbeskrivning:
Vad som händer i mötet mellan kund och säljare? Varför gillar vi viss typ av säljstil och inte en annan?
Det finns sex distinkt olika sätt att sälja och lika många köpstilar.
Vikten att möta kundens primära köpstil med motsvarande säljstil kan aldrig underskattas.
Säljstilstesten ger pålitliga resultat uppbackade av en lång forskningstradition med gott anseende. Med andra ord du kommer fatta mer kostnadseffektiva beslut.

Säljstilstestet är den enda bedömningen som är speciellt designad för att se på vanemässiga delar i en säljpresentation.
För att mäta individens säljstilar används ett frågeformulär med 185 frågor som besvaras individuellt på internet.
Säljstilstesten skapar de resultat du behöver och kan använda genast. Säljstilstestens resultat visar vad säljare gör när de genomför verkliga säljsamtal.

Målgrupp: Alla med uppgift att sälja, heltid eller deltid
Antal dagar: 1 dag
Plats: Valfri ort
kontakta oss för prisförslag