Säljledning

Målet är att coacha VD och övriga chefer i att leda, planera och följa upp sin egen säljkår för ett optimerat säljresultat.

Målgrupp: VD och övriga chefer med säljansvar
Antal dagar: 2-4 heldagar
Antal deltagare: Max 8 personer
Plats: Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm eller där ni väljer att vara.

Programupplägg:

Marknads- och säljfunktioner
– Marknaden
– Konkurrensmedel
– Hur dimensionerar vi vår säljkår till dagens marknadsvillkor

Säljledarens uppgift
– Övergripande ansvarsområden
– Stärka den egna ledningsförmågan
– Vilka analysverktyg arbetar vi med idag
– Verktyg prövas och utvärderas i det egna företaget

Målstyrning
– Skapa förutsättningar för att lösa kritiska nyckelfrågor
– Skapa anpassade analysverktyg för en slimmad försäljning, anpassad efter dagens marknadsvillkor

Träning av säljare
– Grundträning
– Kontinuerlig träning
– Underlag för sambesök

Mänskliga relationer
– Hur motiverar vi säljkåren?