Säljhinder

Genom att bli medveten om våra mentala säljhinder så kan vi utvecklas som säljare och skapa bättre säljresultat.

Målgrupp: Alla med uppgift att sälja, heltid eller deltid
Antal dagar: 1,5 dags teori och därefter personlig uppföljning av genomförd analys (ca 1,5 h per deltagare)
Innan utbildningen görs en personlig analys av deltagarnas mentala säljhinder.

Antal deltagare: Max 20 personer/tillfälle
Plats: Valfri ort
Kontakta oss för prisförslag

Programupplägg:

Personlig säljanalys (görs individuellt innan kursstart)

Mental träning
– Varför vissa säljare är mer framgångsrika än andra
– Egen motivation och egna mål

Skenhinder
– Vad är ett skenhinder
– Skillnad mellan skenhinder och säljhinder
– Hur hanterar vi skenhinder

Mentala säljhinder
– Vilka olika säljhinder finns identifierade
– Hur säljhinder begränsar oss
– Vad kostar säljhinder
– Att identifiera säljhinder

Genomgång av personlig säljprofil
– Motåtgärder mot säljhinder
– Att aktivt bearbeta och eliminera säljhinder