Nöjda kunder- våra bästa säljare

Våra kunder är ofta våra bästa säljare! Några referensbrev från våra kunder

Conmore Ingenjörsbyrå
”Med Annas hjälp har vi fått in en tydligare styrning, ett säljfokus och som en följd når vi bättre säljresultat.”
Andreas Svensson
VD Conmore Ingenjörsbyrå
se hela referensbrevet

Key Relocation Center AB
”Vi är mycket nöjda med samarbetet vi inlett tillsammans med Prestera Utbildning och Anna Ulfsparre och ser fram emot att fortsätta växa tillsammans på den skånska marknaden”
Hans Dahlin, Group CEO
se hela referensbrevet

FS Dynamics AB
”Under vårt samarbete med Prestera Utbildning har vi ökat vår kundbas från 5 till omkring 300 återköpande kunder”
Ulf Mårtensson, Managing Director
se hela referensbrevet

EHL
”Jag hade aldrig trott att sälj kunde bli så intressant”
”borde vara en obligatorisk kurs på EHL”
citat elever från Ekonomihögskolan i Lund
se hela referensbrevet

SOBI AB
”Vi har fått verktyg för att sätta mål vid coaching och utvecklingssamtal.”
Helena Rudberg, Vice President Marketing and Sales
se hela referensbrevet

Codan Triplus
”Vi ser att vårt samarbete med Prestera Utbildning ger oss en stark utvecklingspotential för framtiden”
Lennart Bådersjö, VD
se hela referensbrevet

Epsilon
”Under programtiden ökade omsättningen med 34 % och rörelseresultat (Ebita) med 11 %”
Staffan Andersson, VD
se hela referensbrevet

Jolife
”Utbildningen har resulterat i en ökad teamkänsla och även vissa organisationsförändringar som bättre skall möta de behov som Jolife står inför”
Erik von Schenk, VD
se hela referensbrevet

NTK Umeå Naturvetar- och teknologikår
”Vi är idag både mer konkreta och bättre i våra säljpresentationer”
Pernilla Lindén, Kårordf.
se hela referensbrevet

Nämndemansgården
”Vi har blivit bättre på att sätta fokus på det som ger resultat, såväl för våra kunder som för oss själva ”
Jan Klingspor, Marknadschef
se hela referensbrevet

QuickWise
”Med er hjälp har vi tydliggjort (kund)nyttan och detta har i sin tur lett till fler affärer för vår del”
Pontus Bodelsson, VD
se hela referensbrevet

Teleca System Design
”I en period där marknaden minskat har vi utvecklats positivt”
Marcus Enholm, Försäljningschef
se hela referensbrevet

Benima AB
”Vinstmarginalen har under programperioden ökat med 8%”
Tore Helgesson, Affärsenhetschef
se hela referensbrevet

Sigma Access AB
”Med ert engagemang har ni fungerat som en inspirationskälla till vårt arbete och utveckling”
Paul Ström, VD
se hela referensbrevet