Målstyrning

Våga sätta fokus på målstyrning, planering och effektivitet för att skapa en lönsammare försäljning.

Målgrupp: Chefer och övriga medarbetare med kund- och budgetansvar
Antal dagar: 1/2 – 1 heldag
Antal deltagare: Max 10 personer
Plats: Valfri ort som ni väljer
Kontakta oss för prisförslag

Programupplägg:

Nuläge
– Var står vi idag
– Vilka projekt arbetar vi med för ögonblicket
– etc

Vision
– Vart strävar vi, vart vill vi nå

Mål
– Varför behövs SMART’a mål?
– Vilka arbetsinsatser krävs?

Detaljplan
– Vem, vad, hur och när ska det göras

Samordning och uppföljning
– Hur vet vi att vi lyckats?