Målstyrning

Målet är att sätta fokus på målstyrning, planering och effektivitet för att skapa en lönsammare försäljning.

Målgrupp: Chefer och övriga medarbetare med kund- och budgetansvar
Antal dagar: 1 heldag
Antal deltagare: Max 10 personer
Plats: Malmö, Lund, Stockholm, Göteborg eller annan valfri ort som ni väljer

Programupplägg:

Nuläge
– Var står vi idag
– Vilka projekt arbetar vi med för ögonblicket
– Vilka kunder bearbetar vi etc.

Vision
– Vart strävar vi, vart vill vi nå
– Vad är vår vision

Mål
– Varför behövs SMART’a mål
– Vilka aktiviteter krävs för att vi ska nå vår vision
– Gör målen mätbara i tid och eller mängd
– Vilka arbetsinsatser krävs
– Bryt ned det övergripande målet i mindre klart mätbara mål

Detaljplan
– Vem, vad, hur och när ska det göras

Samordning och uppföljning
– Hur vet vi att vi lyckats
– Åtgärder vid avvikelser
– Nästa mål