Kundvård

Målet är att öka medvetenheten bland medarbetare för hur de själva kan påverka och öka merförsäljningen till befintliga kunder.

Målgrupp: Samtliga medarbetare med kundkontakt
Antal dagar: 2 heldagar
Antal deltagare: Max 20 personer
Plats: Malmö, Lund, Göteborg, Stockholm eller där ni väljer att vara

Programupplägg:

Konkurrens
– Vad innebär dagens konkurrens

Vinstbegreppet
– Vad är vinst och varför är den så viktig

Att vara unik
– Vilka är våra konkurrensmedel
– Vilka är våra konkurrensfördelar

Kundnytta
– Varför handlar kunden av oss

Attityder och värderingar
– Egna tankar kring sälj
– Vad är min uppgift
– Egen motivation

Säljteknik
– Att våga fråga

Intern samverkan
– Att arbeta i lag
– Vad krävs

Mänskligt beteende
– Varför agerar vi som vi gör?